top of page

Inspiratie-Bijeenkomst
Integratieve Buurt Therapie

Voor elkaar en voor jezelf zorgen in groepsverband

 

13 december 2021

14.30 - 17.00 uur

@ De Kas, Protestantse Diaconie,

Nieuwe Herengracht 18, Amsterdam

 

Een zorgzame samenleving waarin mensen op elkaar kunnen rekenen is belangrijk. Het draagt bij aan gezondheid, aan welbevinden en vergroot de veerkracht. Toch is dit voor mensen die problemen ervaren in hun dagelijkse leven vaak niet de realiteit. Er is een klein sociaal netwerk, persoonlijke relaties verlopen moeizaam of er zijn beperkte financiële mogelijkheden. Deze problemen leiden tot frustratie, teleurstelling en stress. 

 

In deze inspiratie-bijeenkomst staat de kunst van het zorgen in groepsverband centraal. Hoe kun je de zorg die nodig is voor jezelf of een ander in groepsverband tot stand te brengen? Hoe leer je om te gaan met angsten en stress in de ontmoeting met mensen om je heen? In de Integratieve Buurt Therapie (IBT) is hier al 30 jaar ervaring mee. IBT gaat er vanuit dat een groep mensen zelf het begin is van goede zorg. De interacties in de groep beogen bij te dragen aan zelfrespect en zelfkennis. 

ab.jpg

Programma

De voertaal is Engels en Portugees met vertaling naar het Nederlands.

 

14:30 uur

Inloop met Koffie en Thee

15:00 uur

Het inspirerende verhaal van de grondlegger van IBT; 

psychiater en antropoloog Adalberto Barreto (foto)

15:45 uur

Vragen, Uitwisseling en Gesprek. Begeleiders van de 

Luistergroepen in Amsterdam delen over ervaringen 

16:30 uur

Borrel

Voor wie is de bijeenkomst? 

Professionals in de (in)formele zorg en iedereen die via groepen 

wil bijdragen aan zorg in de buurt.

 

Organisatie

Deze inspiratie-bijeenkomst wordt georganiseerd door AETCIS, 

de Europese vereniging voor Integratieve Buurt Therapie in Brussel, en 

Stichting Hart voor Noord die de Luistergroepen introduceert in Amsterdam. 

Logo AETCIS-BE pour Pays-Bas (2).png
HVN_logo.jpg

Aanmelden en informatie

Deelname is kosteloos. Via deze link kan je je aanmelden. 

Wil je meer informatie? Neem contact op met Jeanette de Waard: 

Tel: +31 6 24 70 49 17 - Email: jeanette@diaconienoord.org 

 

We zien uit naar je komst!

Jeanette de Waard,  Linda van de Kamp, 

Annerieke Bakker, Gerson Gilhuis, Arie Boven

AB1.jpg

Meer over Integratieve Buurt Therapie

Integratieve Buurt Therapie is een preventieve, gemeenschapsgebaseerde (geestelijke) gezondheidsinterventie, ontwikkeld in een favela in Brazilië. IBT brengt buurtgenoten bij elkaar in een Luistergroep, om dagelijkse ervaringen met elkaar te delen, naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Sinds het najaar van 2020 zijn er ook Luistergroepen in Amsterdam-Noord.

 

IBT is gebaseerd op een systemische en antropologische benadering, gericht op het bevorderen van individuele en collectieve empowerment om medicalisering van lijden te voorkomen. Door groepen te faciliteren volgens een vast protocol, worden zorgen en problemen met elkaar gedeeld als ook strategieën om er mee om te gaan die voortkomen uit levenservaringen, culturele waarden en reflectie.

 

In deze methode is het niet de therapeut maar een groep die ontvangt, ondersteunt en oplossingen aanreikt. Het welzijn van een individu is onlosmakelijk verbonden met het netwerk van sociale relaties waarin het zich begeeft. Elk individu op zich maakt deel uit van een oplossing. Door de brede benadering van gezondheid sluit IBT goed aan bij de visie op zorg vanuit Positieve Gezondheid en ook de herstel-beweging in de geestelijke gezondheidszorg. 

 

De methode helpt deelnemers om even tot rust te komen, hun situatie te begrijpen door de interactie met anderen en hun emoties verbaal en non-verbaal te uiten. Kenmerkend voor IBT zijn een warm en ontspannen welkom, afwezigheid van oordeel, het stellen van vragen in plaats van het geven van advies en het delen van strategiën om met kleine en grote problemen om te gaan. Daarnaast zijn verschillende werkvormen belangrijk die een ieder 

bewuster maakt van het eigen lichaam en van wat je voelt en wat je dwars zit. Muziek, dans en spel creëren bovendien verbinding en plezier. 

Adalberto Barreto en zijn team werken sinds 1986 aan de ontwikkeling van IBT. Vanwege de preventieve werking van IBT en de indrukwekkende resultaten is het sinds 2008 opgenomen in het volksgezondheidsprogramma van de Braziliaanse overheid; IBT wordt aangeboden bij gezondheidscentra in de grotere Braziliaanse steden. Op verschillende plekken in Europa (Frankrijk, Zwitserland, België en nu ook Nederland) wordt IBT toegepast onder ouderen, verslaafden, studenten, migranten en hulpverleners. Hier blijkt de grote kracht van de methodologie het betrekken van een sociaal netwerk bij het inzicht krijgen in eigen gedrag en het hervinden van zelfrespect.

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent de methode als rechtstreeks handelend op 6 van de 10 sociale determinanten van gezondheid: sociale ongelijkheid, stress, sociale uitsluiting, arbeidsomstandigheden, kwaliteit van sociale netwerken en afhankelijkheden. Barreto komt speciaal vanuit Brazilië naar Europa om ons verder in te wijden in IBT. In zijn verhaal neemt hij ons mee in het gedachtegoed van IBT en wat dat ons leert over de kracht van culturele bronnen, verschillende vormen van kennis en de levenservaringen van elk mens. 

bottom of page